IPARD (TKDK) Haberleri, TKDK-IPARD Hibeleri

14. Başvuru Çağrı İlanı

TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) 14. Başvuru Çağrı İlanına Çıktı


TKDK’ dan HİBE YAĞMURUGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 17.04.2015 tarihinde 14.Çağrı İlanına çıktı. Proje başvuruları 11 Mayıs 2015 tarihinden itibaren  İl Koordinatörlüğüne sunulabilecek.

14. ÇAĞRI DÖNEMİNDE DESTEKLENECEK YATIRIMLAR

Ahır ve Ağıl Yapımı ve Modernizasyonu ile Makine-Ekipman Alımına %65 Destek +KDV Muafiyetinin
14.Çağrı İlanı kapsamında ahır ve ağılların yeniden yapılması, modernizasyonu ve makine ekipman alımına %60-65 arası hibe desteği verilecek. Yapılacak yatırımlarda KDV muafiyeti de uygulanacak olup destek miktarı böylece %80’lere kadar çıkmış olacak.İşleme Tesislerine %50 Destek +KDV Muafiyeti
14.Çağrıda desteklenecek diğer bir sektör ise işleme tesisleri olacak. İşleme tesislerine ise %50 hibe desteğinin yanı sıra KDV muafiyeti de destek olarak sunulacak. İşleme Tesisleri şu sektörleri kapsayacak; Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  (Süt işleyen işletmeler, Süt toplama merkezleri),  Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Kırmızı et işleme ve pazarlama, Kanatlı eti işleme ve pazarlama), Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması olarak yer alacak ve 14.Çağrı için sadece mevcut işletmeler yapım işleri haricinde desteklenecek.
14. çağrıda sadece Küçükbaş büyükbaş Süt hayvancılığı (101-1) ile Süt ve süt ürünleri, Sogukhava depoları, mezbaha, kesimhane, kırmızı et işleme- paketleme ve su ürünleri isleme-paketleme yatırımlarında (103) Modernizasyon kapsamında makine ekipman alimlarini destekleyecektir.Yenilenebilir enerji yatırımlarında Hibe Desteği %100’e Çıkacak
IPARD II kapsamında önümüzdeki aylarda çıkılacak çağrıda nüfusu 10.000’ in altında olan ilçe ve köylerde yerel yönetimler yenilenebilir enerji yatırımları için başvurabilecek ve yapılacak yatırımların %100’ü desteklenecektir.


14. ÇAĞRI DÖNEMİ  BAŞVURU KALAN ZAMAN
[circularcountdown task=”update” startDate=”2015/05/11 00:00:00″ endDate=”2015/06/05 00:00:00″ timeZone=”0″ past=”false” margin=”10″ onFinish=”function(){}” showDay=”true” showHour=”true” showMinute=”true” showSecond=”true” dayDiameter=”100″ hourDiameter=”100″ minuteDiameter=”100″ secondDiameter=”100″ dayBgWidth=”18″ hourBgWidth=”18″ minuteBgWidth=”18″ secondBgWidth=”18″ dayCircleWidth=”18″ hourCircleWidth=”18″ minuteCircleWidth=”18″ secondCircleWidth=”18″ dayBgColor=”#cccccc” hourBgColor=”#cccccc” minuteBgColor=”#cccccc” secondBgColor=”#cccccc” dayCircleColor=”#07b868″ hourCircleColor=”#07b868″ minuteCircleColor=”#07b868″ secondCircleColor=”#07b868″ dayCounterFontSize=”32″ hourCounterFontSize=”32″ minuteCounterFontSize=”32″ secondCounterFontSize=”32″ dayTextFontSize=”11″ hourTextFontSize=”11″ minuteTextFontSize=”11″ secondTextFontSize=”11″ dayCounterFontColor=”#333333″ hourCounterFontColor=”#333333″ minuteCounterFontColor=”#333333″ secondCounterFontColor=”#333333″ dayTextFontColor=”#666666″ hourTextFontColor=”#666666″ minuteTextFontColor=”#666666″ secondTextFontColor=”#666666″ dayText=”GÜN” hourText=”SAAT” minuteText=”DAKİKA” secondText=”SANİYE” dayTextMarginTop=”0″ hourTextMarginTop=”0″ minuteTextMarginTop=”0″ secondTextMarginTop=”0″]


TKDK 14. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİR VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında;

  1. Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-1) alt tedbiri kapsamında mevcut ve yeni işletmeler desteklenecektir.
  2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (103) tedbirinden sadece Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir.
Öncelik Ekseni Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri Destek Oranları Toplam Destek Bütçesi*
(AB+TC Katkısı) (Avro)
Öncelik Ekseni 1 Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım %50-%65 81.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
(SADECE MEVCUT İŞLETMELER YAPIM İŞLERİ HARİCİNDE DESTEKLENECEKTİR)
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1
(Süt işleyen işletmeler)
%50 40.000.000
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplama merkezleri)
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-1
(Kırmızı et işleme ve pazarlama
Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
TOPLAM 121.000.000

*IPARD Programı kapsamında taahhüt altına alınmamış gösterge bütçeleri ifade etmektedir. Söz konusu bütçelerde aktarımlar sonrası ve önceki taahhütlerin eksik tamamlanması nedeniyle artış olabilir.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat

BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN İNCELEME TARİHLERİ
TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje ve Metraj cetvellerinuygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.
Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.
Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.
Ön kontrol 04 – 15 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

YATIRIM SÜRELERİ
On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır.

14_cagri_ilani buradan indirilebilirsiniz.

TKDK (IPARD) Proje Danışmanı İletişim

Osman KARABOYUN

Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

0542 609 75 08

tarimsalhibe@gmail.com

bilgi@www.tarimsalhibe.com

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.