Tarım Bakanlığı Hibeleri, TKDK-IPARD Hibeleri

Tarım ve Hayvancılık Yatırımları İçin Ruhsat Alma

Yeni Kurulacak Tarım ve Hayvancılık işletmeleri İçin Ruhsat Alma İşlem Basamakları

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen TKDK ve KKYDP kapsamındaki hibe destekleri için yapı ruhsatı alınması gerekir. İl Özel dairesi ruhsat yetkileri Belediye verilmiştir.

Tarım ve Hayvancılık yatırımlarında hibe desteklerinden  faydalanmak isteyen yatırımcıların kesinlik ruhsat almaları gerekmektedir. Ruhsat almadan yapılacak hibe destekli projeler geçmeyecek, yatırımları desteklenmeyecektir. Ruhsat başvuruları ilgili yatırım yerine bağlı BELEDİYE’lere yapılmaktadır.


 

 • İmar Plansız Alan için İşlem Basamakları

 1. Belediye Müracaat (Gerekli belgeler: – Dilekçe, – Tapu Fotokopisi, -1/5.000 ve 1/25.000’lik haritalar)
 2. Kurum Görüşlerinin Alınması ( İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürülüğü, Devlet Su İşleri, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Karayolları/İl özel İdare – Yol Ulaşım Müdürlüğü, Askeriye ve İlgili Diğer Kuruluşlar)
  1. Uygun Değilse (Ruhsat İptal) Yatırımız için başka bir arsa bakmaya devam etmelisiniz. Yada bürokrat gücünüz varsa Ruhsat için Olur yazısı alabilirsiniz
  2. Uygun ise (Ruhsat için başvurulan arazinizde herhangi bir kurumdan olumsuz raporu gelmemiş ise yatırımızı gerçekleştirebilirsiniz.
 3. Ruhsat İzninde Müdürlüklerden OLUR aldıktan sonra, Mimari – Elektrik – Tesisat – Statik Projelerinin ve Zemin Etüdünün Sunulmalı
 4. Mimari Projelerinin Tarım İl Müdürlüğüne Onaylatılması
 5. Yapı Ruhsatı Alınması
 6. Yapı Kullanma İzni Alınması
 7. İşyeri Açma İzini Alınması

İmar Plansız Alanlar için Tarım ve Hayvancılık Yatırımları için Ruhsatı Alma işlemleri bu şekilde olmaktadır. İmar Planlı Alanlarda İse


 •  İmar Planlı Alan İçin Ruhsat Alınması

 1. Belediye Müracaat (Gerekli belgeler: – Dilekçe, – Tapu Fotokopisi, -1/5.000 ve 1/25.000’lik haritalar)
 2. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Görüşünün Alınması
 3. Şartlı Uygun İse (Şartların Yerine Getirilerek Uygundur yazısı alınmalı)
 4. Uygun ise
 5. Mimari – Elektrik – Tesisat – Statik Projelerinin ve Zemin Etüdünün Sunulmalı
 6. Mimari Projelerinin Tarım İl Müdürlüğüne Onaylatılması
 7. Yapı Ruhsatı Alınması
 8. Yapı Kullanma İzni Alınması
 9. İşyeri Açma İzini Alınması

Tarım ve Hayvancılık yatırımları için Ruhsatı Alma işlemleri akış şekli budur. Tabi Belediyenin bu ruhsat vermek için bir Ruhsat Harcı İstemektedir. Bu para belediye göre değişlik göstermektedir. Ayırca, Ruhsatı başvurularında izin verilen İnşaat alanı önemlidir. Mimari projeyi ve diğer projeyi de etkileyecektir. Mimari projeye başlamadan, Beldeye ile ruhsatı izni konunda görüş alın.

Tarım ve Hayvancılık yatırımcısının yanında olmaya devam edeceğiz…. Takip’de Kalın…..