TARIM DESTEKLERİ 2016

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 2016 yılı bitkisel üretim destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemin’de kayıtlı çiftçiler, 2016 üretim yılında mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30 Aralık’a kadar yazılı bildirecek.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteklemesi ödemesi de organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi’nde ve Çiftçi Kayıt Sistemi 2016 üretim yılında kayıtlı, bu yıl hasadını gerçekleştirmiş ve belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak.

Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere destekleme ödemesi ise yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin Çiftçi Kayıt Sistemine işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak gerçekleştirilecek.

Söz konusu tebliğ, bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi hükümleri için 16 Aralık 2015, diğer hükümler için de 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan, Bakanlık tarafından bu yıl Çiftçi Kayıs Sistemine dahil çiftçilere yapılacak mazot ve gübre destekleme ödemesi dekar başına 11 lira belirlenmişti. 2016 yılına dönük organik tarım desteklemeleri de ürün kategorisine göre dekar başına 10-100 lira arasında değişirken, bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği de dekar başına 100 lira olarak hesaplanıyor.

Tebliğ kapsamında belirtilen diğer destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin, destekleme ödemesi için belirtilen süreler dâhilinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru dilekçelerini istenilen belgelerle birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ (EK-2)

TEBLİĞ İÇİN TIKLAYINIZ!