Tarımsal İhale

Sebze Tohumu Üretim Sera Kiralama İhalesi

tarim-isletmeleri-ihale
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YERLİ SEBZE TOHUMU ISLAHI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNİN 5 YILLIĞINA (PAZARLIK) USULÜ İLE KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR.

Sebze Tohumu Üretim Sera Kiralama İhalesi

1- İşletmemize ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına PAZARLIK USULÜ ile kiraya verilecektir.
2- İhale 17/05/2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- Tahmin edilen miktar ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.
KİRA KONUSU ÇEŞİDİ ALAN (Dekar) GEÇİCİ TEMİNAT
%5
Yerli Sebze Tohumu Islahı ve Yetiştiriciliği 5 adet sera 1 adet fide serası ve sera bağlantı yollarıyla beraber içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina 15 25.375,80
    GENEL TOPLAM: 15 25.375,80

4- İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a)-Adres beyanı olması
b)-Geçici teminat vermesi,
c)-Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)-Firmaların tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. Özel şahıs olması halinde imza beyannamesi verilmesi,
5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 17/05/2021 tarih ve saat 14:00’a kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır
6- İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir.
7- İşletmemiz Antalya-Serik Karayolu üzerinde olup, Antalya’ya 20.Km. mesafededir.
8- Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 g maddesi gereğince istisna kapsamında olup ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.