Tarım Bakanlığı Hibeleri

Küçükbaş Hayvan Alımı ve Ağıl – Makine Ekipman Alımlarına Hibe

mera ilani

Küçükbaş Hayvan Alımı ve Ağıl – Makine Ekipman Alımlarına Hibe

1) Kimler Yararlanabilir?

• 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmeler
• Damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelere 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımının desteklenmesi ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Damızlık koç-teke alımı için 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmeler yararlanır. 2021 yılı uygulama rehberine göre 36 il hibe kapsamına alınmıştır.
• Damızlık küçükbaş hayvan alımı yatırımı kapsamına alınacak iller, yetiştiricilerin alacakları koyun-keçi ve koç-teke sayıları uygulama rehberinde belirlenir. 2021 yılı uygulama rehberine göre iller; Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Kütahya ve Manisa olarak belirlenmiştir.
• Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her otuz baş anaç hayvana kadar bir baş koçteke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.
• Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırklardan olmalıdır.
• Damızlık koç-teke ve damızlık küçükbaş hayvan alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.
• Damızlık koç teke alımına %50 hibe oranı, damızlık küçükbaş hayvan yatırımına %85 hibe oranı uygulanır.
• Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Uygulama rehberinin ilan edilmesiyle https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM web sitesinde başvuru dönemi duyurulacaktır. Hibe desteği 2020-2022 yılları için uygulanır.
Damızlık koç-teke alımı için son başvuru tarihi 28/05/2021
Damızlık küçükbaş hayvan alımı için son başvuru tarihi 30/06/2021

 

4) Başvuru Yeri Neresidir?

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri