Tarımsal İhale

İvesi ırkı reforme erkek kuzu satılacaktır

Küçükbaş Hayvancılık Hibe Destegi

İvesi ırkı reforme erkek kuzu satılacaktır

 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı damızlık fazlası İvesi ırkı 2.Parti 4.500 baş reforme erkek kuzunun partiler halinde satılacaktır.

 

 

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRMESİ 2.PARTİ 4.500 BAŞ İVESİ IRKI REFORME ERKEK KUZU SATILACAKTIR.

  1. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı damızlık fazlası İvesi ırkı 2.Parti 4.500 baş reforme erkek kuzunun partiler halinde satılacaktır.
  2. İhale 15/04/2020 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 22/04/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

  1. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İşletme Müdürlüğü yetiştirmesi İvesi ırkı 4.500 baş erkek kuzunun cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki gibidir.

P. NO IRKI CİNSİ MİKTARI (BAŞ) 1 BAŞ ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) TAHMİNİ CANLI AĞIRLIK (Kg) MUHAMMEN GEÇİCİ TEMİNAT (%5) BESİ BİTİŞ TARİHİ
FİYATI (TL/Kg) TUTARI (TL)
1. İVESİ ERKEK
KUZU
750 50 ± %
25
37.500 26,00 975.000,00 48.750,00 04-06/05/2020
2. İVESİ ERKEK KUZU 750 50 ± % 25 37.500 26,00 975.000,00 48.750,00 06-08/05/2020
3. İVESİ ERKEK
KUZU
750 45 ± %
25
33.750 26,00 877.500,00 43.875,00 11-13/05/2020
4. İVESİ ERKEK
KUZU
750 45 ± %
25
33.750 26,00 877.500,00 43.875,00 13-15/05/2020
5. İVESİ ERKEK KUZU 750 40 ± % 25 30.000 26,00 780.000,00 39.000,00 18-21/05/2020
6. İVESİ ERKEK KUZU 750 40 ± % 25 30.000 26,00 780.000,00 39.000,00 20-22/05/2020
T O P L A M 4.500 202.500 5.265.000,00 263.250,00
  1. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar TİGEM’ in Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 IBAN no’lu hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir
  2. İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 15/04/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
  3. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.
  4. TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLAN OLUNUR.

ADRES
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax: 0 312 425 59 55