Kalkınma Ajansı Hibeleri

Çukurova Kalkınma Ajansından Güdümlü Destek Projesi

Çukurova Kalkınma Ajansından Güdümlü Destek Projesi Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) bölge ekonomisine ivme kazandıracak yeni bir destek programının çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde açılması planlanan Güdümlü Destek Projesi Programı Tanıtım Toplantısı 23-24 Temmuz tarihlerinde Adana ve Mersin’de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, bu yıl ilk defa açılacak güdümlü proje destek programının ajans güdümünde, kurumlarla işbirliği içinde ilerleyeceğini, başvuru sahiplerinin proje sahibi olacağı destek türünün başlangıç aşamasında Ajansın yönlendirmesinin olacağını söyledi. Altunsu, projelerin gerçekleşmesinin bölge ekonomisine ivme kazandıracak, boşluğu dolduracak türden güzel fikirlerin gelmesine bağlı olduğunu dile getirdi. Proje bütçesini 4 milyon TL olarak açıklayan Altunsu, bu destek türü ile yılda bir veya iki projeye destek verilebileceğini ifade etti. Altunsu, önümüzdeki 1, 2 aylık dönemde bölge kurumlarından bölge kalkınmasına katkıda bulunabilecek proje fikirlerini beklediklerini belirtti.
Toplantı ÇKA Planlama ve Programlama Birimi Uzmanı Esmanur Karabıyık’ın yapmış olduğu Güdümlü proje desteği bilgilendirme sunumunun ardından katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile son buldu.

GÜDÜMLÜ DESTEK PROJESİ

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.
BAŞVURU SAHİPLERİ
Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.
Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez;
Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri, kamu yatırım programında yer alan projeler, teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kar amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler, uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.
BAŞVURU SÜRECİ
Ajans güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi oranında mali destek sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.
Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. Projenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde projenin gerçekleştirilmesi için Ajans tarafından taahhüt edilen kaynak ajans bütçesinden tahsis edilir.
Ajans tarafından sağlanacak mali destek miktarı Bakanlık tarafından gerektiğinde bölgeler bazında belirlenen limitin üzerinde olan projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Kalkınma Bakanlığı onayına sunulur. Söz konusu belgeler Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde projeye kaynak tahsis edilir.
Güdümlü proje desteğinin niteliği, usulü, esası ve destek miktarı ajansın yıllık çalışma programında belirlenir. Bu kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini geçemez. Bu tür projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez.
Güdümlü destekler hakkında detaylı bilgiye ÇKA’nın internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

 

Güdümlü Proje Desteği sunumu için tıklayınız.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.