Tarım Bakanlığı Hibeleri

Uzman Eller Projesi Hibe Desteği 2021

Uzman Eller Projesi Hibe Desteği 2021

Uzman Eller Projesi Hibe Desteği 2021 Cumhurbaşkanlığı Kararı hazırlanarak 4046 sayılı “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar”  2 Haziran 2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar kapsamında 2022 – 2024 yılları arasında uygulanacak olan, kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik girişimlere 100 bin TL‘ye kadar hibe ödemesi yapılacaktır.

Programın amacı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği desteklemek, bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklemek olarak belirtilmiştir.

Karar kapsamında hazırlanacak olan Tebliğ ve bağlı mevzuat ile detayları belirlenecek olan proje başvuruları tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır. İllerde oluşturulacak komisyon tarafından Değerlendirme Kriterlerine göre değerlendirilerek seçilecek olan girişim sahipleri ile İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanmasının ardından 2022 yılı itibari ile uygulama süreci başlayacaktır. Girişimlerini belge ve fiziki olarak tamamlayan hak sahiplerine ödeme işlemleri İl Müdürlükleri’nin talebi doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-10.pdf