KOBİGEL Hibe Programı

KOBİGEL Programı kapsamında İmalat Sanayi KOBİ’lerinin Üretim ve ilişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması konulu Proje Teklif Çağrısı, son başvuru tarihi: 17.09.2020   KOSGEB, KOBİ Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı kapsamında 2020 yılı çağrılarına başvurular devam etmektedir. Aşağıdaki belirtilen çağrı ile İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ve […]

Kooperatiflere yönelik Hibe Programı!

Kooperatiflere yönelik Hibe Programı! T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bir çağrı ilan etmiştir. Destek Programının amacı, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif […]