Yazılar

Tarım Bakanlığı (KKYDP 2015) Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler

Tarım Bakanlığı (KKYDP) Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler Başvuru süresi : 1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır. 2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır. 3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır. – […]