Tarım Bakanlığı Hibeleri

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeleri

hibe proje 2019

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeleri

 

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları içeren düzenleme ile kimi ürünler ilk kez destekleme kapsamına alınırken, kimi destek primleri de yüzde 50 veya yüzde 100 oranında artırıldı.

HUBUBAT PRİM DESTEĞİ YÜZDE 100 ARTTI

Karara göre, hububat grubu için prim desteği %100 artış ile 5 krş/kg’ dan 10 krş/kg’a, yine aynı şekilde gübre desteği %100 artış ile 4 TL/da’ dan 8 TL/da’a çıkarıldı.

Bu yıl ilk defa organik-organamineral gübre için dekara 10 lira destek verilecek.

Sofralık zeytine kilogram başına 15 kuruş yeni prim desteği başlatıldı.

Etçi ve kombine ırkı buzağılara ilave 250 lira verilecek.

Sürü büyütme ve yenileme (küçükbaş) desteği 100 lira yeni destek başlatıldı.

Arıcılık desteği kovan başına yüzde 50 artışla 10 liradan 15 liraya çıkarıldı.

Sürü yöneticisi istihdamı desteğinde, sürü büyüklüğü 200 baştan 100 başa düşürüldü. Bu kapsamda işletmelere 5.000 lira destek sağlanacak.

41 ilde uygulanan düve alım desteği 81 ile çıkarıldı. Hibe miktarı ise yüzde 30’dan 40’a yükseltildi.

12 ay üzeri mandalara da destek verilecek.

2019 yılı için verilecek destek miktarlarına ilişkin tablo aşağıdadır:

 

Destek Adı Ürün Adı   2019
Mazot Desteği Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19,00
Çeltik, Pamuk 62,00
Ayçiçeği, Soya 26,00
Kanola 17,00
Aspir 17,00
Dane Mısır 25,00
Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 22,00
Patates 27,00
Soğan, ÇAY, FINDIK, Yem Bitkileri 17,00
Diğer Ürünler 15,00
Nadas 8,00
Gübre Desteği Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 8,00
Çeltik, Pamuk 4,00
Ayçiçeği, Soya 4,00
Kanola 4,00
Aspir 4,00
Dane Mısır 4,00
Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 4,00
Patates 4,00
Soğan, ÇAY, FINDIK, Yem Bitkileri 4,00
Diğer Ürünler 4,00
Nadas 0,00
Organik Organa mineral Gübre Desteği 10
Toprak Analizi (Numune) 40
İyi Tarım Uygulamaları Desteği 1.Kategori Ürünler/ Örtüaltı ürünler Bireysel Sert. 150
Grup Sert. 75
1.Kategori Ürünler/ Açıkta Üretim Bireysel Sert. 50
Grup Sert. 25
2.Kategori Ürünler Bireysel Sert. 40
Grup Sert. 20
3.Kategori Ürünler Bireysel Sert. 30
Grup Sert. 15
4.Kategori Ürünler Bireysel, Grup Sert. 10
Organik Tarım Desteği 1.Kategori Ürünler Bireysel Sert. 70
Grup Sert. 35
2.Kategori Ürünler Bireysel Sert. 40
Grup Sert. 20
3.Kategori Ürünler Bireysel Sert. 10
Grup Sert. 5
4.Kategori Ürünler _
Organik Hayvancılık Desteği Arılı Kovan 10
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 170
Küçük Aile İşletme Desteği 100
Zeytin Bahçe Rehabilitasyonu Desteği Zeytin Bahçe Rehabilitasyonu 100
Yem Bitkileri Desteklemesi Yonca (Sulu) 90
Yonca (Kuru) 40
Korunga 90
Arpa (Yeşil Ot) 30
Buğday (Yeşil Ot) 30
Tek Yıllık 60
Silajlık Mısır (Sulu) 100
Silajlık Mısır (Kuru) 40
Yapay Çayır Mera 150
Diğer Çok yıllık Yem Bitkileri (Sulu) 90
Diğer Çok yıllık Yem Bitkileri (Kuru) 40
Su Kısıtı Olan Bölgelerde %50 ilave destek
Hay.Yet.Böl. %25 ilave destek 30 il
Bombus Arısı (Koloni) 60
Buzağı/Malak/Manda/Süt Kalite Desteği Normal 350
Etçi – kombine ırk boğaların suni tohumlamasından doğan buzağı 600
Soy Kütüğü (ilave) 175
Döl Kontrolü (ilave) 50
Bakanlıkça Belirlenen İller Buzağı (ilave) 100
Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteği   150
Malak 250
Yetiştirici Bölgesi Malak (ilave)
Soy kütüğü malak (ilave) 200
Dişi Manda 250
Soy kütüğü dişi manda (ilave) 200
Tiftik Üretimi Desteği 30
İpek Böceği Desteği Tohum (kutu) 80
Yaş Koza 60
Islah Amaçlı Koyun/Keçi Desteği Anaç Koyun Keçi Desteği 25
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği 100
Küçükbaş Soykütüğü Desteği Koyun-Keçi 100
Koç Teke Alımı 500
Arıcılık Desteği Arılı Kovan 15
Damızlık Ana Arı 80
Ana Arı 0
Çoban İstihdamı 5.000
Düve Alımı Desteği 40%
Büyükbaş Besi Desteği 250
Hastalıktan Ari İşletme 450
Hastalıklardan Ari İşletme, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olanlara ilave destek (baş) 100
Atık, Aşı, Küpe 1000+150+ 1,5+1
Hayvan Gen Kaynakları Desteği Büyükbaş Koruma 600
Küçükbaş Koruma 90
Sığır pedigrili koruma 800
Arı Koruma 40
İpekböceği Koruma 100
Damızlığa ayrılan manda (Düve/Tosun) 200
Halk Elinde Manda Islahı 850
Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği 200
Islah programındaki; Koyun/keçi ile yavrularına Halk Elinde Islah Desteği Elit 70
Taban 40
Su Ürünleri Desteği Alabalık 0,75 tl/kg
Midye 0,10 tl/kg
Yeni Türler 1,50 tl/kg
Kapalı Sistem Üretim 1,50 tl/kg
Kilogram Üstü Alabalık Üretim* 1,50 tl/kg
Balık Tanıma Kartı**
Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği 60 tl/adet
Sazan**** 0,50 tl/kg
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği**** 1,00 tl/kg
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi (gemi başına) Deniz + İçsu 0-4,9 (metre) 750
Deniz + İçsu 5,0-7,9 1.000
Deniz + İçsu 8,0-9,9 1.250
İçsu 10 ve daha büyük 1.250
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği Örtüaltı(Paket destek) 520
Açıkta(Paket destek) 130
Patates Siğili Desteği 110
Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Fındık 15
Taş Çekirdekli Meyveler 3
Tarım Danışmanlığı Desteği 46.000
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteği 600
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Buğday 8,5
Arpa 8,5
Triticale 6
Yulaf 6
Çavdar 6
Çeltik 8
Nohut 20
Kuru fasulye 20
Mercimek 20
Patates 80
Susam 4
Kanola (kolza) 4
Aspir 4
Yer fıstığı 15
Yonca 30
Korunga 20
Fiğ 20
Soya fasulyesi 20
Yem bezelyesi 20
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Buğday 0,10
Arpa 0,08
Triticale 0,08
Yulaf 0,08
Çavdar 0,08
Çeltik 0,25
Nohut 0,50
Mercimek 0,50
K.Fasulye 0,50
Patates 0,10
Soya 0,35
Kanola (Kolza) 1,20
Aspir 0,50
Susam 0,60
Yerfıstığı 0,80
Yonca 4,00
Korunga 1,50
Fiğ 1,50
Yem Bezelyesi 1,50
Orijinal/Temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek %100
Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği Sertifkalı Sınıfında Tüm Çeşitler Aşılı Fidan 0,50
Aşısız Fidan 0,25
Yurtiçi Serifikalı Fidan Kullanım Desteği Bodur/Yarı Bodur Bahçe Tesisi Standart 100
Sertifikalı 400
Sertifikalı Çilek Fidesi 400
Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe ve Bağ Tesisi (Nar hariç) Standart 100
Sertifikalı 280
ÇATAK 1.Kategori 45
2.Kategori 60
3.Kategori 135
 

Fark Ödemesi Desteklemesi

Yağlık Ayçiçeği 40
Kütlü Pamuk 80
Soya Fasulyesi 60
Kanola 50
Aspir 55
Dane Mısır 3
Zeytinyağı 80
Dane Zeytin 15
Yaş Çay 13
Çeltik 10
Kuru fasulye 50
Nohut 50
Mercimek 50
Buğday 10
Diğer hububat 10