Yazılar

Diyarbakır Şanlıurfa Tarımsal Üretime Hibe Desteği

Diyarbakır Şanlıurfa Tarımsal Üretime Hibe Desteği Diyarbakır,  Şanlıurfa’daki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı çağrısına çıkmıştır. Şanlıurfa ve Diyarbakır, illerinde Pamuk Mısır […]