Yazılar

Finansman Kaynakları IPARD – TKDK Hibelerinde Önemi

Finansman Kaynakları IPARD- TKDK hibelerine finansman kaynakları nakde dönüşebilir olması ve kanıtlayıcı belgelerinin sunulması gerekmektedir. IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli finansmanın sağlanması bir gerekliliktir. IPARD destekleri, ancak harcamaların gerçekleşmesi ve tedarikçilere ödemelerin yapılmasını müteakiben yararlanıcıya aktarılabilmektedir. Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, […]