Yazılar

TKDK Kars İl Koordinatörlüğünden Satış İlanı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kars İl Koordinatörlüğü              Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 1. Aşağıda cinsi, […]