Yazılar

KKYDP Tarıma Dayalı Yatırımlar Desteği 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TAGEM), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Tarıma Dayalı Yatırımlar Desteği 2016 yılı proje teklif çağrısının Uygulama Esasları dokümanında 08/12/2016 tarihinde bazı değişiklikler gerçekleşmiştir. Bilgilendirme e-postamızda değişiklik yapılan hususlara dair kısımlar yeşil ile belirginleştirilmiştir. Daha önceki değişiklikler ile ilgili kısımlar kırmızı ile belirginleştirilmiştir. Destek programına […]