Yazılar

TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü Satış İlanı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ARDAHAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 1.      Aşağıda cinsi, özelliği […]