Yazılar

Çiftlik (Ahır, Ağıl, Kümes,Sera) Yapıların Ruhsatlandırılması

Çiftlik (Ahır, Ağıl, Kümes,Sera) Yapıların Ruhsatlandırılması Kırsal alanda bitkisel veya hayvansal üretimin gerçekleştirilmesinde, bunların mamul veya yarı mamul hale dönüştürülmesinde ve kısa yada uzun süreli muhafaza edilmelerinde gereksinilen yapı ve tesisler “Tarımsal Yapılar” olarak isimlendirilmektedir. Bu yapılara yapılan yatırım ise tarımsal üretim amaçlı bir yatırımdır. Bu ne- denle, tarımsal yapıların planlanması ve projelendirilmesinde (tasarımında), yapılan […]