IPARD TKDK Kırsal Alan ve Dağlık Alan Listesi

IPARD Hibeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Kırsal Alanlarda Yapılacak olan yatırımlara %5 daha fazla hibe verilmektedir. Ayrıca bazı yatırımların kırsal alan listesindeki alanlardan yer almak zorundadır.

500 – 100 Metre Arası (%17 eğimli) *Dağlık Alan Listesi

*Dağlık Alan Listesi: Yatırım alanının dağlık alan listesinde olması durumunda üst limiti olan %65 oranında hibe ödenmesi yapılır.

500 – 100 Metre Arası (%17 eğimli) *Dağlık Alan Listesi

*Dağlık Alan Listesi: Yatırım alanının dağlık alan listesinde olması durumunda üst limiti olan %65 oranında hibe ödenmesi yapılır.

 *Kırsal Alan Listesi

*Kırsal Listesi: Bazı yatırımların kırsal alan listesinde olması zorunludur. (Örneğin Kırsal Turizm, Arıcılık, Tıbbı Bitkiler v.s)