HİBE PROJELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞ DÖKUMANLAR

TKDK – IPARD, Kalkınma Ajansı, Kosgep diğer hibe kurumları için hazırlanmış dokumanlar

IPARD Hibeleri Sunumu

IPARD Hibeleri hakkında sunumumuzu indirmek için

IPARD Destekli Makine-ekipmanlar (Süt Hayvancılığı için)

IPARD Hibe Destekli makine – ekipmanlar (Süt Hayvancılığı için)

HİBE PROJELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞ PROJELER (DWG.)

Süt Ürünleri işleme Tesisi Mimari Proje

Süt Ürünlerini İşleme Tesisi Mimari Projeyi indirmek için

1000 Küçükbaş Kapasiteli Koyunculuk Projesi

1000 Küçükbaş Kapasiteli Koyunculuk Projesi, Mimari, Makine, Elektirik, Statik Projeyi indirmek için

250 - 300 Küçükbaş Kapasiteli Keçi Çiftliği

250 – 300 Küçükbaş Kapasiteli Keçi Çiftliği Mimari Projeyi indirmek için