Tarım Bakanlığı Hibeleri

30 Bin TL Hibe Destekli Projeler

 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Alanda ikamet eden ( ve 18 ila 40 yaş aralığındaki çiftçi ve çiftçi adaylarına yönelik “Genç Çiftçi Destek programında” bir proje çağrısı ilan etmektedir. Başvuru Sahipleri bu destekten bir defaya mahsus olarak yararlanabilirler.

 

Destekten yararlanmaya hak kazanan başvuru sahiplerinden Hibe Sözleşmesi aşamasında başvuruda taahhüt edildiği üzere Kırsal Alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi istenilmektedir. Kırsal Alan olarak tanımlanan alanlar ile ilgili bilgi aşağıda “Tanımlar” kısmında ve Genç Çiftçilerde aranan koşullar “Genç Çiftçilerde aranan koşullar” kısmında yer almaktadır. Proje başvuruları ile ilgili Kocaeli’deki ilçe müdürlüklerinde “Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimleri” oluşturulmuş olup bu programa başvuru yapmak isteyenlerin ilgili ilçe müdürlüğündeki proje yürütme birimi ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.

Uygun proje konuları: Hayvansal Üretim konularındaki projelerde Başvuru Rehberinde detayları yer alan Tavsiye Projelere uygun proje hazırlanması zorunludur. Bitkisel Üretim konularındaki projeler ile Yöresel Tarım Ürünleri, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine yönelik projeler için Başvuru Rehberinde detayları yer alan Tavsiye Projelere uygun proje hazırlanması zorunluluğu bulunmamakta olup Tavsiye Projeler dışında Özel Projeler ile başvurulabilir.

 • Hayvansal Üretim
 • Bitkisel Üretim
 • Yöresel Ürünleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi

Son başvuru tarihi: 12 Mayıs 2016, Perşembe

Başvuru Rehberi ve Dokümanları için: http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Link/26/Genc-Ciftci-Projesi

Online başvuru sistemi: https://gencciftci.tarim.gov.tr

Tanımlar

Tanım Açıklama
Genç Çiftçi Kırsal Alanda ikamet eden ve 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyette bulunan Gerçek Kişiler
Kırsal Alan Nüfusu 20 binden az olan yerleşimler ile 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliğe sahip ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimleri
TİGEM Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Sözleşmeli Üretim Genç çiftçi ile diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şekli
Tavsiye Proje İçeriği, adı, yatırım kalemleri ve ölçeği TİGEM tarafından belirlenmiş tarımsal üretime yönelik hibeye esas proje (Hayvansal üretime yönelik projelerde uygulanması zorunludur.)
Engelli Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı
TÜRKVET Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanı
İşletme Tescil Belgesi Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belge
Basınçlı Sulama Sistemi Su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri
Kapama Bağ/Bahçe Proje kapsamında tek türle dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alan
Kombine Irk Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırkları (Montofon (Esmer), Simental)
Sertifikalı Fidan Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidan
Sertifikalı Tohum Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluk
Yöresel Ürün Değişik bölgelerimizde üretilen ve üretildiği yöreye has tat, aroma ve bileşim gibi özelliklere sahip olan ürünler (Liste için tıklayınız.)

Genç Çiftçilerde aranan koşullar

 • Tebliğin yayımlandığı tarih (05.04.2016) itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak
 • Okur-Yazar olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak
 • Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak
 • Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak
 • Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak (Ör. Kırsal Kalkınma Yatırımı Destekleme Programından (KKYDP) basınçlı sulama, örtüaltı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar. Ancak hayvansal üretim ve diğer konulu projelere başvurabilirler.)

Uygun proje konuları ve alt-başlıkları

Üretim Konusu Alt-başlıklar
Hayvansal Üretim Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projeleri
Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği projeleri
Kanatlı ve İpekböceği Yetiştiriciliği projeleri
Bitkisel Üretim Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projeleri
Fide, Fidan, İç ve Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği projeleri
Kontrollü Örtü Altı Yetiştiriciliği projeleri
Kültür Mantarı Üretimi projeleri
Yöresel Ürünleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi konulu projeler
Coğrafi İşaretli, Yerli Gen Kaynaklarını Kullanarak, Organik veya İyi Tarım Uygulamalı Bitkisel ve Hayvansal Üretim konulu projeler
Coğrafi İşareti Olan Gıdaların Üretimi konulu projeler

Destekleme

 • Proje başına azami 30 bin TL
 • Proje bütçesi KDV hariç olarak hazırlanır.
 • Destek ödemesi, hibe sözleşmesinin imzalanıp proje yatırımı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.
 • Destek ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır. Nakdi ödeme tutarının %0,2’si tutarında Ziraat Bankası’na hizmet komisyonu ödenir.

Desteklenen harcama kalemleri

 • Makine, Ekipman, Donanım (Traktör ve Bahçe Traktörü hariç)
 • Malzeme
 • Fide, Fidan, Tohum, Misel, Torf, Yumurta
 • Arılı Kovan
 • Canlı Hayvan alımı (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımları, TİGEM’den hayvan alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilir.)

2016 yılı Tavsiye Projeleri

Üretim Konusu Alt-başlıklar Tavsiye Projeler Zorunluluk durumu
Hayvansal Üretim Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projeleri En az 7 (yedi) başlık ve en az 8 (sekiz) aylık en az 220 kg canlı ağırlığındaki besilik erkek sığır alım içerikli etçi ve kombine ırk besi projesi. Zorunlu
En az 4 (dört) başlık ve en az 9 (dokuz ) aylık dişi damızlık düve yetiştiriciliği projesi. Zorunlu
En az 40 baş sürü (38 adet dişi, 2 adet erkek) içerikli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi Zorunlu
Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği projeleri En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve arıcılık malzemesi (1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske, körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta içerikli arıcılık projesi Zorunlu
Kanatlı projeleri Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara ilişkin Yönetmelik kapsamında, serbest sistem yumurta tavuğu ve ördek, kaz, hindi, bıldırcın yetiştiriciliği projeleri En az 500 adet içerikli serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği projesi Zorunlu
En az 400 adet serbest sistem kaz, ördek hindi yetiştiriciliği projesi Zorunlu
İpekböceği Yetiştiriciliği projeleri En az 80 m2’lik alanda, 6 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 katlı kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları,  200 adet plastik ağ, 1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan ipek böceği yetiştiriciliği projesi Zorunlu
Bitkisel Üretim Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projeleri En az 10 dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 adet sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi. Zorunlu değil
En az 10 dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 adet sertifikalı fidan ile etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi Zorunlu değil
En az 6 dekar alanda en az 500 adet yarı bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemi veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi. Zorunlu değil
En az 4 dekar alanda en az 800 adet bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi. Zorunlu değil
En az 5 dekarlık alanda en az 1.250 adet sertifikalı fidanı ile basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemin ile çapa makinesi veya pülverizatör veya  içerikli bağcılık projesi. Zorunlu değil
En az 4 dekarlık alanda en az 2.000 adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile çapa makinesi veya pülverizatör içerikli ahududu yetiştiriciliği projesini, Zorunlu değil
En az 4 dekarlık alanda en az 1.500 adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli böğürtlen yetiştiriciliği projesini, Zorunlu değil
En az 5 dekarlık alanda en az 250 adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kivi yetiştiriciliği projesini, Zorunlu değil
Fide, Fidan, İç ve Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği projeleri En az 5 dekarlık açık alanda en az 2.000 adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistem veya etrafı tel (dikenli-kafes Tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili içerikli süs bitkisi yetiştiriciliği projesi Zorunlu değil
En az 1.000 m2’lik alanda kontrolü örtü altı tesisinde ve basınçlı sulama sistem içerikli doğal çiçek soğanı, kesme çiçek, saksılı iç veya dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projesi Zorunlu değil
Kontrollü Örtü Altı Yetiştiriciliği projeleri En az 1.000 m2’lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli kontrolü örtü altı tesisinde sebze veya muz yetiştiriciliği projesi Zorunlu değil
Kültür Mantarı Üretimi projeleri En az 100 m2’lik alanda 25 ton kompost, 3 kat ranza sistemi, sırt pompası, sulama sistemi, 1 adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometre içerikli beyaz şapkalı kültür mantarı (agaricusbisporus) üretimi projesi Zorunlu değil
En az 1.000 m2’lik alanda kontrolü örtü altı tesisi, 20 (yirmi) ton kompost içerikli, pleurotus cinsi istiridye mantarı, kaya mantarı (pleurotusostreatus) yetiştiriciliği projesi Zorunlu değil
Yöresel Ürünleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi konulu projeler Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik ve bir adet çapa makinesi ve pülverizatör içerikli projeler En az 10 dekarlık alanda, çok yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki üretim ve en az 10 dekarlık alanda ve mibzer içerikli en az 2 yıllık sözleşmeli üretim ile tek yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme projesi Zorunlu değil
Coğrafi İşaretli, Yerli Gen Kaynaklarını Kullanarak, Organik veya İyi Tarım Uygulamalı Bitkisel ve Hayvansal Üretim konulu projeler En az 10 dekarlık alanda, basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve diskaro veya çoklu tırmık içerikli çok yıllık yöresel ürün ve tıbbi ve aromatik bitki üretim Zorunlu değil
Coğrafi İşareti Olan Gıdaların Üretimi konulu projeler En az 10 dekarlık alanda ürün yetiştirime ve en az 250 kg/yıl yağ ve1 adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli lavanta, kekik, biberiye vb. bitki üretim ve işleme projesi Zorunlu değil

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

 • Proje sahiplerinin başvuru yapmadan önce Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ ve Başvuru Rehberini incelemesi tavsiye edilmektedir.
 • Proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olunması ve üye olunduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalanması ve sigorta poliçe suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde, işletme proje ölçeğinden en az %50 daha büyük kapasiteli olmalıdır.
 • Bitkisel üretim konularından, örtüaltı ve mantarcılık projeleri hariç diğer projelerin uygulama alanları birden fazla parselden oluşuyor ise bu durumda en küçük parsel 2 dekardan az olamaz; parseller mutlaka birbiriyle bitişik olacaktır ve parsellerden en az bir tanesi proje uygulanacak köy sınırları içinde olacaktır.
 • Hayvansal üretim konulu projeler için, hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlar ile noter onaylı yapılan en az 3 yıllık kira sözleşmesi ibrazedilmesi gerekmektedir.
 • Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya Genç Çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan, tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az 3 yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında ise en az 5 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
 • Yeni alınan taşınırlar hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra 3 yıl süre ile satılamaz, başkasına kiralanmaz, kullanım hakkını her ne ad ve suretle olursa olsun devredilmez, rehin gösterilmez.
 • Proje kapsamında eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı hayvan satın alınamaz.

Değerlendirmelerde dikkate alınan kriterler ve puan karşılıkları: https://app.box.com/s/mtm514dnvbtu1eicbrr3gbyj8eo3epej

Başvuru, Değerlendirme ve Uygulama Süreci

 • Son başvuru tarihi: 12 Mayıs 2016
 • Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili formları hazırlayarak Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonuna tutanak ile teslim eder.
 • Komisyon tarafından teslim alınan projeler 10 iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır ve nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
 • Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanır. Sözleşme aşamasında Genç Çiftçilerden başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi istenecektir.
 • Genç Çiftçiler, bitkisel üretim proje konularında sözleşme tarihinden itibaren en çok k40 gün, hayvansal üretim konulu projelerde ise en çok 120 gün içerisinde proje içeriğine esas alımları gerçekleştirir ve hibe ödeme talebine ilişkin müracaatını yapar.
 • Genç Çiftçiler, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, 5 iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüğüne yapar.
 • Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri 5 iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar. İlçe Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, hibeye esas ödeme icmallerini 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne gönderir. İl Müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın 25’ine kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş canlı hayvan alımlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan uygulama rehberi çerçevesinde ve belirlenecek miktarda genç çiftçinin muvafakati ile TİGEM’e ön ödeme yapılabilir.

Başvuru adresi: Başvuruların, Genç Çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüklerine bizzat yapılması gerekmektedir. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: 

Osman KARABOYUN

Ziraat Müh. 0542 609 75 08

Saygılarımla,

——————————————————————————