11. Etap Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri 2017

hibe

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI YATIRIM KONULARI

Yatırım konuları (tedbirler)

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit YatırımlarBüyükbaş Için Sabit YatırımlarEt (Sığır) HayvancılığıEn az 30 baş sığır kapasiteli tesis.1.500.000
Süt (Manda/Sığır) HayvancılığıEn az 10 baş süt ineği kapasiteli tesis
Küçükbaş İçin Sabit Yatırımlar Et (Koyun/Keçi) HayvancılığıEn az 100 baş  kapasiteli tesis,1.000.000
Süt (Koyun/Keçi) HayvancılığıEn az 100 baş kapasiteli tesis,
Kanatlı için modern sabit yatırımlarEt TavukluğuEn az 5000 kapasiteli tesis1.000.000
Hindi/ kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği:

Yumurta üretimine hibe desteği verilmez

En az 1000 adet kapasiteli tesis,
Kültür Balıkçılığına Yönelik Sabit YatırımlarKültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis.1.000.000
Kültür Mantarıcılığına Yönelik Sabit Yatırımlar
Kırsal ekonomik altyapı yatırımKırsal turizmYeni Tesis Başvuruları (25 Odalı)1.500.000
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine500.000
El sanatları ve katma değerli ürünler500.000
Bilişim sistemleri ve eğitimi,500.000
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelikYeni tesis

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

Yatırımların tamamlanması,

 

İlk ürünün

2.000.000
Sadece Çelik Silo Ve Soğuk Hava Deposu,1.500.000
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımıYeni tesis

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

2.000.000

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

1) Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

3) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 1. a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

– Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.

– Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.

– Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.

 1. b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve bunların üst birlikleri (tüzel kişilikler)

5) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

– Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.

YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

YATIRIM KONUSUHİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL)DESTEK VERİLECEK İLLER
I)Bitkisel Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama*2.000.000   39 İL**
Tohum işleme, paketleme ve depolama2.000.00081 İL
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar1.500.00081 İL
II)Hayvansal Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasina Yönelik Yatırımlar
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması2.000.000   39 İL**
Ham deri işlenmesi2.000.00081 İL
III) Su Ürünleri Işlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasi2.000.000   39 İL**
IV) Yenilenebilir  enerji kaynakları kullanan yeni sera2.000.00081 İL
V) Yenilenebilir enerjiden ısı/  elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler2.000.000   39 İL**
VI) Çelik silo1.500.00081 İL
VII) Soğuk hava deposu1.500.00081 İL
VIII) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve dep.2.000.00081 İL
IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
Büyükbaş1.500.000    39 İL**
Tavuk/Hindi/ kaz/ördek/bıldırcın1.000.000    39 İL**
Küçükbaş1.000.000    39 İL**
Su ürünleri tesisleri1.000.000    39 İL**
Kültür mantarcılığı1.000.000    39 İL**
Kırsal turizm yatırımları1.500.000    39 İL**
Çiflik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri  500.00081 İL
El sanatları ve katma değerli ürünler  500.000    39 İL**
Bilişim sistemleri ve eğitimi  500.00081 İL

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

Uygulama illeri

Hibe desteği kapsamında: Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 1. a) *Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi (HÜİ),
 3. c) Soğuk hava deposu (SHD),

ç) Çelik silo (ÇES),

 1. d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),
 2. e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),
 3. f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

39 il** Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),

ç) Soğuk hava deposu (SHD),

 1. d) Çelik silo (ÇES),
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),

 1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Bütün başvuruları için yatırım yerinin mülkiyeti ;

1) Başvuru sahibi adına olabilir.

2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.

3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir.

4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilerden kiralanmış olabilir.

5) Yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise kira sözleşmesinin noter tasdikli olması şarttır.

-Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında ;

1) Tahsis / irtifak / kiralama süresi Tebliğin (2016/37numaralı Tebliğ) yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır.

2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.

3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

4) 3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.

– Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde;

 1. a) Hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarlardan muvafakat alınmalıdır.
 2. b) Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

– Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanarak başvuru yapılması halinde;

 1. a) Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli olmalıdır.
 2. b) Kiralama, başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli ve noter tasdikli olmalıdır.
 3. c) Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.

 Hibe desteği verilen proje gider kalemleri:

Yatırım uygulamalarına ait;

 1. a) İnşaat işleri alım giderlerine,
 2. b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

Başvuru süresi:

Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 4/12/2016’ dir.

Başvuru şekli:

Elektronik ortamdaki başvuruların;

– Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

– Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

Proje başvuru dosyaları :

Başvuru formu,

Ekleri,

Destekleyici belgeler

olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır. Proje başvurusuna esas belgelerin elektronik ortamda girişleri yapılır.

EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinde Yer Alan Belgelerin Elektronik Ortamda Yüklenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

NoKONTROL EDİLECEK BELGELERAÇIKLAMA
1Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneğiAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
2Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu

(Proje ortaklığı)

Ortaklar tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
3Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi,Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
4Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge. (Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda çiftlik muhasebe veri kayıt ağı belgesi istenir. Kırsal turizm ve el sanatlarında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge istenmez.)Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
5Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet BelgesiAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
6Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararıAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
7Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleriAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
8Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütnameBaşvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır..
9İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesiBaşvuru sahibi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
10Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesiBaşvuru sahibi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
11Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

(Yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir/vergi dairesi onaylı)

12Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
13Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
14Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
15Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
16Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
17Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
18Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
19Yatırım işletme planı dosyası ek-5 formatına göre hazırlanmıştır.Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
20Proje başvuruları için avan / tatbikat projesiAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
21Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planıAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
22Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesiAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
23Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesiAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
24Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
25Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporuAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
26Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesiAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
27Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesiAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
28Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanıBaşvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
29Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belgeAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
30Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belgeAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
31Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olmasıp halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belgeAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
32Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütnameBaşvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
33Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikasıAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
34Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikasıAsıl belgeden taranmış olmalıdır.
35Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar..Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi :

İlk on gün içerisinde öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenilen belgeleri ek-1’de yer alan “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi” ne göre “var/yok/muaf“ olarak değerlendirir.

Eksik belge ve/veya dokümanı olan başvurulara ait eksiklikler; il müdürlüğünün ilan panosunda ve il müdürlüğü internet sayfasında yedi gün süre ile ilan edilir. Bu süreyi takiben yedi gün içinde söz konusu başvuru sahipleri, sistem üzerinde eksik evrak tamamlama bölümünden belge ve/veya dokümanlarını sisteme yükleyerek tamamlar.

Not 1: Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

Not 2: 29. Maddede yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) ve j) bendine göre değerlendirilmelidir.

Not 3: 31. Maddede yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca başvuru sahibine kullandırılmış kredi karşılığı konulmuş ipoteği ifade eder.

Not 4: 33. Maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren organik tarım müteşebbis sertifikasını ifade eder.

Not 5: 34. Maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren ürün sertifikasını ifade eder.

Not 6: Avan projede inşaat keşif, metraj şartı aranmaz. Projede üretime yönelik olarak yer alan makine ekipmanlar için ise; ölçekli makine yerleşim planı ile bu makinelere ait teknik şartname eklenmelidir.

Not 7: Projesi sadece makine ekipmandan ibaret olan başvurular tatbikat projesi olarak sunulmalıdır.

Not 8: Yaklaşık maliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait birim fiyatlar esas alınır.

Not 9: 12,13,14,15,16,17,18,19 sıralarda yer alan belgeler; başvuru formu ve işletme planı bölümlerinde yer aldığından bu belgelerin ayrıca bu tabloda yer alma zorunluluğu yoktur.

Yatırım yeri; Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yer alıyorsa ve tahsisli ise Başvuruların İdari Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi tablosunun (Tablo-1) 29. Maddesinde istenilen belgenin, tapu idaresi yerine yukarıda anılan idarelerden alınmış olması yeterlidir.

Başvuruların başvuru sahibi, ortakları ve projenin uygunluğu açısından incelenmesi:

Başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi ek-2’de yer alan “Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapılır.

BAŞVURU SAHİBİ VE PROJENİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOSU

KONTROL EDİLECEK KRİTERLEREVETHAYIR
1Başvuru sahibi bu tebliğin ilgili maddelerine haizdir.
2Başvuru konusu hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.
3Başvuru formu ve ekleri yatırım projesi, iş planı, proje bütçesi, ayrıntılı bütçe tabloları birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.
4Hibeye esas proje tutarı tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen hibeye esas proje tutarını aşmamaktadır.
5Hibe desteği tutarı hibeye esas proje tutarının %50’sini aşmamaktadır.
6Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır.
7İdari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas inşaat giderinin  %15’ini aşmamaktadır.
8Çevre düzenlemeleri ile ilgili harcamalar hibeye esas inşaat giderinin  %15’ini aşmamaktadır.
9Başvuru küçük veya orta ölçekli işletme yatırımı için yapılmıştır.

Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi:

Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterler göz önüne alınır.

Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri EK-III’de belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak 60 (altmış) ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır. Proje ön değerlendirme kriterlerinden 60 (altmış)’ın altında puan alan  başvurular ise iptal edilir.

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

KriterlerPuanReferans

Puan

Projenin

Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin niteliği
Bireysel başvurular2014
Genç girişimci*, kadın girişimci, engelli, el sanatları konusunda eğitim merkezi belgeli, organik tarım üreticisi, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye bireysel başvurular**19
Şirket başvuruları18
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler20
2- Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması.2012
Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması14
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/belde belediye sınırları içinde olması16
Organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde olması16
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi içinde olması20
Köy sınırları içinde olması20
3- Yatırım ile istihdam edilecek personel sayısı
5 kişiye kadar108
5 – 10 kişi9
10 kişiden fazla10
4- Yatırım Konusu
Yeni tesis1612
Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme12
Tamamlama14
Yenilenebilir enerji üretim tesisleri ***15
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ****15
Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları*****16
5- Yatırımın yapılacağı ilçe sınırları içerisinde, daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanan tesis sayısı
Yararlanan tesis sayısı 5’ten fazla ise155
Yararlanan tesis sayısı 5 ve 5’ten az ise10
Yararlanan tesis yok ise15
6-Daha önce ekonomik yatırımlar kapsamında başvurunun yapıldığı ilde hibeden yararlanma durumu
Hibe desteğinden daha önce yararlanmış ise126
Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak ise12
7- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibinin ilk kez 2016 yılında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda, kırsal ekonomik altyapı konusundaki başvurularda73
Başvuru sahibinin 2016 yılından önce de Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda7
TOPLAM 100

*Genç girişimci: Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle, yaş olarak 19‘undan gün almış,       41‘inden gün almamış olmak.

**Engelli, el sanatları konusunda eğitim merkezi belgeli, organik tarım üreticisi belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da   üretici birliğine üye olanların başvurularında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

*** Yenilenebilir enerji üretim tesisleri için: Seralar dahil mevcut tesislerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvurularda yatırım niteliğinin teknoloji yenileme olmasına bakılmaksızın 15 puan verilir.

**** Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı ve/veya teknoloji        yenileme) bakılmaksızın 15 puan verilir.

*****Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı          ve/veya teknoloji yenileme) ve proje konusuna (BÜİ, HÜİ, ÇES, SHD vs.) bakılmaksızın 16 puan verilir.

Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi:

Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve EK-IV’de yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

 1. a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
 2. b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları, dikkate alınır.

– Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

– Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilir.

1 = Çok zayıf,

2 = Zayıf,

3 = Yeterli,

4 = İyi,

5 = Çok iyi.

– Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli’nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı 12 (oniki) olması gerekir. Toplam 12 (oniki)’den  daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

– Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli” nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı 18 (onsekiz) olması gerekir. Toplam 18 (onsekiz)’den daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

-Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmışbeş) ve üzeri puan alan ekonomik yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.  Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmış beş)’ in altında puan alan proje başvuruları ise iptal edilir.

-Bütün başvurularda işletmede istihdam edilen çalışan sayısı ve işletmenin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosuna; sunulan projenin verileri ilave edilerek yapılır. Ticari faaliyete yeni başlayan ya da başlayacak olan gerçek ve tüzel kişilerde ise bilanço yerine sunulan projenin verilerine göre değerlendirme yapılır.

GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ (Ek-4)

BölümAzami PuanProje Puanı
1.      1. Mali yapısı ve proje gerçekleştirebilme kapasitesi20    
1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir?5
1.2 Başvuru sahibi ve ortakları (mevcut ise)  yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi)5
1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi?5
1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere)5
2. Uygunluk25 
2.1 Teklif; program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir?5
2.2 Yatırım; yörede kırsal fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlamaktadır?5
2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler)5
2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu?5
2.5 Teklif; ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri, ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir?5
3. Metodoloji25 
3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur?5
3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özelikle karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler izleme değerlendirmeye imkan verecek şekilde tasarlanmış mıdır?5
3.3. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir?5
3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi?5
3.5. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur?5
4. Sürdürülebilirlik20 
4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut etkisi ne düzeydedir?5
4.2. Teklifin yaygın(çarpan) etkisi var mıdır? (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere )5
4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?

·   Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)

·   Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?)

5
4.4. Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir?5
5. Bütçe ve maliyet etkinliği10 
5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı?5 
5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi?5 
Toplam puan100 

NOT: 1-Değerlendirmeye devam edilebilmesi için Bölüm 1 en az 12 puan, Bölüm 2 en az 18 puan olmalıdır

NOT: 2-Toplam 65 ve üzeri puan alanlar hibe desteğine uygun görülür. Nihai puan hesabına geçilir.

Nihai Puan Hesabı

– Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmışbeş ve üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının %50’si ve genel değerlendirme puanının %50’si toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

 

Ön değerlendirme tablosundan 60*% 50 = 30,0 puan,

Genel değerlendirme tablosundan 65*%50 = 32,5 puan

30+32,5 = 62,5 puan

Nihai puanı en az 62,5 olan projeler uygun kabul edilir.

– Nihai puanı belirlenen başvurular, ek-5’te yer alan ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ait “Sektörel Bazda Proje Konuları İl Öncelik Sıralamaları” dikkate alınarak, sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır. Başvurular nihai puanlarına göre ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları ayrı ayrı sıralanarak program teklif listeleri hazırlanır.

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONULARI İL ÖNCELİK SIRALAMASI (Ek5-a)

İLİ*SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI
123456789
ADANABÜİHÜİYEÜSERTÜYSHDÇESSÜİHOG
ADIYAMANTÜYBÜİÇESYEÜSHDHÜİSÜİSERHOG
AFYONKARAHİSARHOGBÜİSERÇESSHDHÜİ
AĞRIBÜİÇESSHDSERHOGHÜİ
AMASYASERSHDÇESBÜİHÜİHOG
ANKARABÜİÇESSHDSERHOGHÜİ
ANTALYABÜİSHDTÜYYEÜSERHÜİÇESHOGSÜİ
ARTVİNTÜYHÜİSÜİBÜİSHDSERHOGÇESYEÜ
AYDINBÜİSHDSERÇESHOGHÜİ
BALIKESİRBÜİHÜİSERÇESHOGSHD
BİLECİKTÜYBÜİSHDHÜİSÜİÇESHOGSERYEÜ
BİNGÖLTÜYSERYEÜÇESSÜİBÜİHÜİHOGSHD
BİTLİSTÜYHÜİBÜİSERSÜİSHDÇESYEÜHOG
BOLUSHDÇESBÜİHÜİSÜİTÜYHOGYEÜSER
BURDURHÜİSERÇESBÜİSHDHOG
BURSABÜİSHDÇESHOGSERHÜİ
ÇANAKKALEBÜİSHDÇESSERHÜİHOG
ÇANKIRIÇESSHDBÜİSERHÜİHOG
ÇORUMBÜİHÜIÇESHOGSHDSER
DENİZLİBÜİÇESSHDSERHOGHÜİ
DİYARBAKIRBÜİSERÇESSHDHOGHÜİ
EDİRNETÜYBÜİHÜİYEÜÇESSHDHOGSÜİSER
ELAZIĞBÜİÇESSHDSERHÜİHOG
ERZİNCANSHDÇESBÜİSERHOGHÜİ
ERZURUMBÜİÇESSHDHOGSERHÜİ
ESKİŞEHİRTÜYHÜİSERBÜİÇESSHDYEÜHOGSÜİ
GAZİANTEPBÜİÇESHÜİSHDYEÜTÜYHOGSÜİSER
GİRESUNBÜİSHDHOGSERÇESHÜİ
GÜMÜŞHANEBÜİHÜİYÜYHOGSÜİSERYEÜÇESSHD
HAKKARİTÜYYEÜSERSHDHÜİHOGÇESBÜİSÜİ
HATAYBÜİHÜISHDÇESHOGSER
ISPARTAHÜİBÜİHOGSHDSERÇES
MERSİNSHDBÜİSERÇESHÜİHOG
İSTANBULHÜİSÜİSHDÇESSERTÜYYEÜBÜİHOG
İZMİRHÜİBÜİYEÜSÜİTÜYSERSHDÇESHOG
KARSSHDBÜİHOGHÜİÇESSER
KASTAMONUSHDBÜİÇESHÜİHOGSER
KAYSERİBÜİHÜİSHDTÜYÇESSÜİSERYEÜHOG
KIRKLARELİBÜİHÜİSHDTÜYÇESHOGSÜİYEÜSER
KIRŞEHİRTÜYHÜİBÜİÇESSHDSERYEÜHOGSÜİ
KOCAELİTÜYHÜİBÜİYEÜSHDSÜİHOGÇESSER
KONYABÜİHÜİÇESSHDHOGSER
KÜTAHYASERÇESSHDBÜİHOGHÜİ
MALATYABÜİSHDÇESHOGSERHÜİ
MANİSABÜİSHDÇESHOGSERHÜİ
KAHRAMANMARAŞBÜİÇESSHDSERHÜİHOG
MARDİNBÜİÇESSHDHOGSERHÜİ
MUĞLABÜİHÜİSHDTÜYSÜİSERYEÜÇESHOG
MUŞBÜİHÜİÇESSHDHOGSER
NEVŞEHİRBÜİÇESSERHOGSHDHÜİ
NİĞDEBÜİHÜİTÜYSHDYEÜÇESSÜİSERHOG
ORDUBÜİSHDÇESSERHOGHÜİ
RİZESHDSÜİBÜİHÜİHOGYEÜTÜYÇESSER
SAKARYABÜİHÜİTÜYSERSHDÇESYEÜHOGSÜİ
SAMSUNBÜİÇESSHDSERHOGHÜİ
SİİRTBÜİSERTÜYHÜİSHDYEÜÇESHOGSÜİ
SİNOPSÜİTÜYSHDBÜİSERHÜİÇEŞYEÜHOG
SİVASBÜİÇESSERSHDHOGHÜİ
TEKİRDAĞTÜYHÜİBÜİHOGÇESSHDYEÜSERSÜİ
TOKATBÜİSHDÇESSERHOGHÜİ
TRABZONBÜİHÜİÇESSHDSERHOG
TUNCELİTÜYYEÜSÜİHÜİBÜİSHDSERSHDHOG
ŞANLIURFABÜİSERÇESSHDHOGHÜİ
UŞAKHÜİÇESBÜİSHDSERHOG
VANHÜİBÜİSERÇESSHDSÜİ
YOZGATBÜİÇESHÜİSHDHOGSER
ZONGULDAKTÜYSHDSÜİHÜİSERÇESHOGBÜİYEÜ
AKSARAYBÜİÇESHOGSERSHDHÜİ
BAYBURTHÜİBÜİTÜYÇESHOGSHDSERSÜİYEÜ
KARAMANSHDÇESBÜİHÜİHOGSER
KIRIKKALEBÜİHÜİTÜYÇESHOGSHDSERYEÜSÜİ
BATMANBÜİHÜİTÜYSERYEÜSHDÇESSÜİHOG
ŞIRNAKHÜİBÜİTÜYSHDÇESSERSÜİYEÜHOG
BARTINTÜYHÜİSÜİSHDBÜİHOGYEÜSERÇES
ARDAHANHÜİHOGSERÇEFSHDBÜİ
IĞDIRBÜİHÜİSHDÇESTÜYHOGSUIYEÜSER
YALOVASHDBÜİSÜİHÜİTÜYYEÜSERHOGÇES
KARABÜKTÜYHÜİHOGÇESBÜİSÜISERSHDYEÜ
KİLİSBÜİTÜYHÜİHOGSHDYEÜÇESSERSÜİ
OSMANİYEBÜİHÜİÇESSHDYEÜTÜYHOGSÜİSER
DÜZCEBÜİHÜİSÜİHOGSHDTÜYYEÜSERÇES

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU VE KODLARI

BÜİBİTKİSEL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
HÜİHAYVANSAL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
SÜİSU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
ÇESÇELİK SİLO (TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI)
SHDSOĞUK HAVA DEPOSU
SERYENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANAN SERALAR
YEÜYENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ
HOGHAYVANSAL VE BİTKİSEL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLENMESİ PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI
TÜYTARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SABİT YATIRIMLAR

EK-5b

KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONULARI İL ÖNCELİK SIRALAMASI

İLİKIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI

1234567
ADANAÇFGBSYKTYYES
ADIYAMANÇFGKTYBSYYES
AFYONKARAHİSARÇFGBSY
AĞRIÇFGBSY
AMASYAÇFGBSY
ANKARAÇFGBSY
ANTALYABSYKTYÇFGYES
ARTVİNKTYÇFGYESBSY
AYDINÇFGBSY
BALIKESİRÇFGBSY
BİLECİKÇFGYESKTYBSY
BİNGÖLKTYBSYÇFGYES
BİTLİSYESÇFGKTYBSY
BOLUKTYYESBSYÇFG
BURDURÇFGBSY
BURSAÇFGBSY
ÇANAKKALEÇFGBSY
ÇANKIRIÇFGBSY
ÇORUMÇFGBSY
DENİZLİÇFGBSY
DİYARBAKIRÇFGBSY
EDİRNEYESÇFGKTYBSY
ELAZIĞÇFGBSY
ERZİNCANÇFGBSY
ERZURUMÇFGBSY
ESKİŞEHİRKTYÇFGBSYYES
GAZİANTEPÇFGYESKTYBSY
GİRESUNÇFGBSY
GÜMÜŞHANEÇFGYESKTYBSY
HAKKARİKTYYESBSYÇFG
HATAYÇFGBSY
ISPARTAÇFGBSY
MERSİNÇFGBSY
İSTANBULYESKTYÇFGBSY
İZMİRÇFGKTYYESBSY
KARSÇFGBSY
KASTAMONUÇFGBSY
KAYSERİKTYÇFGYESBSY
KIRKLARELİÇFGKTYYESBSY
KIRŞEHİRÇFGYESBSYKTY
KOCAELİKTYÇFGBSYYES
KONYAÇFGBSY
KÜTAHYABSYÇFG
MALATYAÇFGBSY
MANİSAÇFGBSY
KAHRAMANMARAŞÇFGBSY
MARDİNBSYÇFG
MUĞLAÇFGKTYBSYYES
MUŞÇFGBSY
NEVŞEHİRÇFGBSY
NİĞDEKTYÇFGYESBSY
ORDUÇFGBYS
RİZEKTYYESBSYÇFG
SAKARYAKTYÇFGBSYYES
SAMSUNÇFGBSY
SİİRTYESÇFGKTYBSY
SİNOPKYTYESÇFGBYS
SİVASÇFGBSY
TEKİRDAĞKTYÇFGYESBSY
TOKATÇFGBSY
TRABZONBSYÇFG
TUNCELİÇFGKTYYESBSY
ŞANLIURFAÇFGBSY
UŞAKÇFGBSY
VANÇFGBSY
YOZGATÇFGBSY
ZONGULDAKKTYÇFGBSYYES
AKSARAYÇFGBSY
BAYBURTÇFGKTYYESBSY
KARAMANÇFGBSY
KIRIKKALEÇFGYESBSYKTY
BATMANÇFGYESKTYBSY
ŞIRNAKKYTYESÇFGBSY
BARTINKTYYESÇFGBSY
ARDAHANÇFGBSY
IĞDIRÇFGKTYYESBSY
YALOVAKTYBSYÇFGYES
KARABÜKÇFGKTYYESBSY
KİLİSÇFKKTYYESBSY
OSMANİYEÇFGKTYYESBSY
DÜZCEKTYÇFGYESBSY

KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU VE KODLARI

KTYKIRSAL TURİZM YATIRIMLARI
ÇFGÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ELSEL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER
BSYBİLİŞİM SİSTEMİ YATIRIMLARI

* El sanatları ve katma değerli ürünler konusundaki başvurularının değerlendirilmesinde illerden Bakanlığımıza gönderilen kaybolmaya yüz tutmuş listeye göre öncelik sıralaması dikkate alınarak ilgili program oluşturulması gerekir.

YATIRIM KONULARINA İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR

– Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.

Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi gibi bir proje başvurusu yapılamaz. Ancak, ilgili mevzuatına uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik projeler kabul edilir.

– Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçük baş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Örneğin faal olan bir soğuk hava deposu işleten yatırımcı et işleme tesisi için başvuruda bulunduğunda soğuk hava deposunun tesis ile aynı parselde yer alması halinde projede soğuk hava deposu bulunması şartı aranmaz ve bu başvurular yeni tesis olarak yapılır.

– Kapasite artırımı – teknoloji yenileme başvurularında yapılacak ünite mevcut tesisle aynı parselde yer almalıdır. Ancak seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji ünitesi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller başka parselde yer alabilir.

– Kapasite artırımı – teknoloji yenileme başvurularında işleme, paketleme ve depolama tesislerinde depolama ünitesi ek ünite olarak yapılacak ise kapasitesinin tesisin kapasitesi ile uyumlu olması gerekmektedir.

Örneğin tohum işleme, paketleme ve depolama tesisinde tesisin depolama kapasitesi yetersiz ise bu durumda tesis kapasitesi ile uyumlu olması şartıyla çelik silo dışındaki depolama yapısı da hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Zeytinyağı konusunda;

Yeni tesis proje başvurularında iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz.

Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz

Kapasite artırımı-teknoloji yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.

Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariçtir.

 

 

Süt üretimine yönelik küçükbaş ve büyükbaş konusunda yapılacak başvurularda şartlar

Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

Büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce hayvan varlığını karşılayacağını (30 baş) taahhüt etmesi gerekmektedir.    

Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir.

– Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.

Büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.

-Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Süt sağım ünitesinin mobil olması durumunda süt sağım ünitesine destek verilmez. Bu durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini ayni katkı ile karşılamak zorundadır.

Mevcut ahır/ağılın kapasitesini artırmaya yönelik olarak kapasite artırımı – teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir. Örneğin mevcut ahır/ağılın kapasitesi 200 baş iken 400 başa çıkarılması gibi.

Mevcut ahır/ağılda yukarıda açıklanan unsurların mevcut olması şartıyla, sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı – teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir.

Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Et ve/veya süt için damızlık sığır yetiştiriciliği başvuruları et (besi)sığırcılığı kapsamında değerlendirilir.

Tesislerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Faydalanarak Isı ve Elketirik Üretimi

-Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir.

– Mevcut bir tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, projenin konusu YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olarak başvuru yapar

– Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az % 51 ini en fazla  % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır.

– Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının % 110 unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

Örneğin: Tesisin onaylı elektrik projesinde belirtilen toplam kurulu gücü 15 kW/h ve yıllık enerji ihtiyacı ise 15 kW/h X 24 saat X 360 gün = 129.600 kW/yıl olsun. Bu tesise rüzgar santrali kurulmak istenmesi durumunda santralin gücünü belirlemek için meteorolojiden rüzgar santralini çalıştıracak kuvvetdeki yıllık rüzgarlı saat miktarı alınacak 66.096 kW/yıl- 142.560 kW/yıl arasında üretim yapacak kapasitede rüzgar santrali seçimi yapılmalıdır. yenilenebilir enerji üretim tesisinin kapasitesi yıllık enerji ihtiyacının % 51’i olan 66.096 kW/yılın altında kalıyor ise bu tesis veya ünite için hibe desteği verilmez. Yapılacak yenilenebilir enerji üretimi tesisine ait yıllık enerji üretiminin % 110’u olan 142.560 kW/yıl dan fazla olması halinde aşan kısım ayni katkı olarak projelendirilmelidir. Yatırımcının projelendirdiği yenilenebilir enerji üretim tesisinin veya ünitesinin yıllık enerji üretimi 200.000 kW/yıl ve maliyeti 1.000.000 TL olsun. Bu durumda yatırımcı proje başvurusunu yaparken (142.560 kW/yıl / 200.000 kW/yıl) X 1.000.000 TL = 712.800 TL’lik kısmı hibeye esas proje tutarı kapsamında, bu miktarın dışında kalan 287.200 TL ise ayni katkı olarak bütçelendirilmelidir.

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)

Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

Yenilenebilir Enerjili Sera İçin Şartlar:

3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir kullanılarbilir.

* Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

* Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş pili sisteminin veya güneş enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

*Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı da hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

*Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.

-Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı -teknoloji yenileme* konusu olarak değerlendirilir.

– Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

-Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER  (yenilenebilir enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

-Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

– Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;

– Topraklı seralarda en fazla 110.000 TL/da,

– Topraksız seralarda en fazla 145.000 TL/da,

– Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 180.000 TL/da,

-Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 180.000 TL/da olmalıdır.