Yazılar

IPARD hibe destekleri konusunda önemli gelişmeler

Kırsalda kalkınma için Avrupa Birliği ve Türkiye’nin katkılarıyla oluşturulan IPARD fonlarından tarım ve gıda yatırımları için IPARD hibe desteklerini kullandıran Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK, IPARD II Programına ait 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 101 tedbiri için son başvuru kabul tarihinde uzatmaya gitti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) , Avrupa Birliği […]

25.000 Kümes Projesi Broiler (Etlik Piliç) Yetiştirme Tesisi Fizibilite

25.000 Broiler (Etlik Piliç) Kümes Projesi Yaklaşık Maliyetleri ve Fizibilitesi Türkiye’de Broiler (Etlik Piliç/Tavuk) sektörü hızlı bir şekilde artmaktadır. Talebi karşılamak üzere üretim artmakta diğer taraftan ithalat yüksek tarifeler uygulanmaktadır. Türkiye’de tavuk eti tüketimi artan nüfusla birlikte artmaktadır. Nüfüsümüzün gelirin artmasıyla sekte büyüme yönünden yüksek potansiyele sahiptir. Broiler sektörü Türkiye artan bir pazara payına sahiptir. 25.000 Broiler […]

IPARD- TKDK Kapsamında Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016

IPARD Yenilebilir Enerji Yatırımları 2016 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD 2 programında yer alan 302 – 7 Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirilmesi Sektörü Yenilebilir Enerji Tesislerine yönelik hibe desteği içeren tedbiridir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu sektör kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği,  elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar […]

İşletmelerin Kendi Enerji İhtiyacını Karşılaması Amacıyla Verilecek Destekler

İşletmelerin Kendi Enerji İhtiyacını Karşılaması Amacıyla Verilecek TKDK Destekleri Bu başlık altında yapılan yatırımlar IPARD Programında mevcutta uygulanan; • 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar • 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar • 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörleri kapsamında desteklenen yatırımların öz tüketimini karşılamak […]

TKDK 2014 -2020 IPARD 2 Birinci Başvuru Dönemi

TKDK 2014 -2020 IPARD 2 Birinci Başvuru Dönemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA […]

IPARD 2 Uygulama Döneminde Yeni Yatırımlar

IPARD 2 Uygulama Döneminde Yeni Desteklerinden Olan Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ile İnek, Dana, Manda, Koyun, Keçi, Kaz, Hindi, Etlik Piliç, Yumurta Tavukçuluğu Hibe Destekleri Şartları ve Koşulları Tarımsal üretimi AB standartlarına getirme konusunda yüksek önceliğe sahip olan sektörler süt, et (kanatlı eti dahil) ve yumurta üretim sektörleridir. Türkiye’de bu üç sektör farklı […]

TKDK Kars İl Koordinatörlüğünden Satış İlanı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kars İl Koordinatörlüğü              Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 1. Aşağıda cinsi, […]

Belediyelere Yenilebilir Enerji Desteği

IPARD-II programında kamu kurumlarına başta Belediyelere Yenilenebilir Enerji Desteği sağlanacak.   Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD-II Programıyla başta belediyeler olmak üzere yatırımcılara yenilebilir enerji desteği verilecek. IPARD-II programının yakın bir zamanda başlayacak (15 Aralık sonrası açıklanabilir), IPARD-II programıyla destek oranının arttığını, Yenilenebilir Enerji Desteklenecek hem kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere […]

Kar Amaçı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiliklere %65 Hibe Desteği

Kar Amaçı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiliklere %65 Hibe Desteği ile Yenilebilir Enerji Yatırımları Hayat buluyor. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD 2 hibe desteği kapsamında yenilebilir enerji destekleri 3 başlıkta olacak. IPARD 2 yer alacak yenilebilir enerji destekleri; İşletmelenin/Tesisin Kendi Tüketimini Karşılayabilmesine yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları, 301 Kırsal Altyapı Hizmetlerine Fiziki Yatırımlar, 302-7 […]

Kar Amaçı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiliklere %65 Hibe Desteği

Kar Amaçı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiliklere %65 Hibe Desteği ile Yenilebilir Enerji Yatırımları Hayat buluyor. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD 2 hibe desteği kapsamında yenilebilir enerji destekleri 3 başlıkta olacak. IPARD 2 yer alacak yenilebilir enerji destekleri; İşletmelenin/Tesisin Kendi Tüketimini Karşılayabilmesine yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları, 301 Kırsal Altyapı Hizmetlerine Fiziki Yatırımlar, 302-7 […]