Yazılar

Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü Gayrimenkul Satış İlanı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü Gayrimenkul Satış İlanı Dosya No : 2018 / 01 / S1 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri […]

TKDK Kars İl Koordinatörlüğünden Satış İlanı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kars İl Koordinatörlüğü              Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait olup hacizli olan ve aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 1. Aşağıda cinsi, […]