Yazılar

Tkdk 13 Çağrı Hibeleri Hangi Yatırımlara Hibe Veriyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 13. Başvuru Çağrı İlanı 10 Kasım 2014 tarihinde açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü ile Avrupa Komisyonu […]