Yazılar

IPARD Programı Kapsamında Yenilenebilir Enerji Yatırımları

IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI IPARD Programında 05.08.2014 tarihinde yapılan 7. IPARD Programı modifikasyonu neticesinde İşletmenin/Tesisin kendi tüketimini karşılayabilmesine yönelik yenilenebilir enerji yatırımları Uygun Harcama Listelerimizde yer almış ve söz konusu harcama destek kapsamına alınmıştır. IPARD Programı kapsamında; Yenilebilir Enerji Yatırımları için Destek Oranı (Hibe), ilgili tedbirin yardım oranına eşittir. (%50-%65) Kurumumuzca; Yenilenebilir Enerji […]

Tkdk 13 Çağrı Hibeleri Hangi Yatırımlara Hibe Veriyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 13. Başvuru Çağrı İlanı 10 Kasım 2014 tarihinde açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü ile Avrupa Komisyonu […]

TKDK 13. Çağrı Başvuru İlanı

Beklenen TKDK 13. Çağrı Başvuru İlanı Beklenen TKDK 13. Çağrı Başvuru İlanı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kısaca TKDK, 13.Çağrı başvuruları bir türlü açıklanmadı. Bu gecikmenin sebebi olarak bir çok  neden sayılabilir. Bu sebeplerin en başında TKDK Kurumununda çalışan uzman personel yetersizliği, bilindiği üzere traktör destekleri 11 Çağrı dönemine kadar devam etmiş ve 12. […]