Yazılar

Yüzde 50 Hibeli Ahır Ağıl Yapımı ve Tadilatı ile Hayvan Alımına Hibe

%50 Hibeli Ahır/Ağıl Yapımı ve Tadilatı ile %80 Hibeli Koç/Teke Başvuruları Bakanlığımızca uygulamaya konulan DAP, GAP, KOP (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri) ve DOKAP kapsamındaki illerde mevcut sığır ve koyun/keçi işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyal temininin desteklenmesine ilişkin 2015 Yılı uygulama esasları tebliği (Tebliğ No: 2015/4) 30.01.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Proje […]