Yazılar

KKYDP Başvuru Evrakları

KKYDP Başvuru Evrakları   No KKYDP Başvuru Evrakları -2022 Yılı 1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği 2 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi 3 Güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi 4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge 5 Yatırım için yetkili kurul […]