2014 KKYDP Başvuruda İstenen Belgeler

2014 9. etap kkydp hibe başvurularında istenen belgeler nelerdir? Kkydp hibe programından yararlanmak için istenen belgeler  Öğrenmek için yazımız okuyunuz… * Yatırıma Başvuru için Yetkili Kurul Kararı (şirket karar defterinde) [Örnek: “KKYDP Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2014/43) kapsamında Ekonomik Yatırımlar için yatırıma başvuru kararı alınmıştır.” ] *Başvuru Sahibinin Yetkilendirme Kararı (şirket […]

Tarım ve Hayvancılık Yatırımları İçin Ruhsat Alma

Yeni Kurulacak Tarım ve Hayvancılık işletmeleri İçin Ruhsat Alma İşlem Basamakları Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen TKDK ve KKYDP kapsamındaki hibe destekleri için yapı ruhsatı alınması gerekir. İl Özel dairesi ruhsat yetkileri Belediye verilmiştir. Tarım ve Hayvancılık yatırımlarında hibe desteklerinden  faydalanmak isteyen yatırımcıların kesinlik ruhsat almaları gerekmektedir. Ruhsat […]

KKYDP Hibe Desteği ile Modern Yatırımlar

KKYDP HİBE DESTEĞİ İLE MODERN YATIRIMLAR Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif […]

2014 KKYDP 9.Etap Hibeleri

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) 2014 KKYDP (9.Etap) Tarım Bakanlığı Ekonomik Yatırımlar %50 Hibe Tebliği KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) 2014 KKYDP (9.Etap) Tarım Bakanlığı Ekonomik Yatırımlar %50 Hibe Tebliği     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, […]